Letiště Mnichovo Hradiště [LKMH]

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

(27.5.2016) Upozornění na provozní dobu letiště
Návštěvníky využívající neletecké plochy na letišti (zkoušky sportovních vozidel, driftování apod.) upozorňujeme na provozní dobu letiště, která je denně (vyjma případů, kdy je letiště uzavřeno) od 09:00 do 17:00 hod. Je tedy nutné, aby nejpozději v 17:00 hod. (kromě akcí pořádaných organizátorem, který má pronajatou celou plochu) z plochy letiště odjížděli. V opačných případech budeme z provozních důvodů nuceni účtovat poplatek za prodloužení provozní doby letiště, který dle platného ceníku činí 605,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
(19.12.2015) Změny v systému vydávání krátkodobých povolení ke vstupu/vjezdu na letiště
Z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu bude provozovatel letiště s platností od 1.1.2016 ke krátkodobým povolením pro vozidla vydávat ještě návštěvní ID karty pro všechny členy posádky. Je tedy nutné, aby se při příjezdu na letiště všechny osoby vstupující na provozní plochu dostavily do kanceláře provozovatele (příjezd od Hoškovic, starý hangár, kancelář pod věží) k vydání povolení a zapůjčení ID karet. K evidenci výdeje ID karet je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. Během pobytu na ploše je třeba ID kartu nosit viditelně. Bez zapůjčené ID karty nebude osobám umožněn vstup na plochu letiště.
(5.6.2015) Omezení driftování na neleteckých plochách letiště
S okamžitou platností je možné driftovat (jízda smykem) pouze v pracovní dny. Drifty o víkendech a státních svátcích jsou zakázány. Všechna ostatní pravidla pro vjezd a vydávání vjezdových povolení zůstávají v platnosti. Další informace jsou k dispozici u provozovatele na níže uvedených telefonních číslech.
(5.1.2015) Změna v systému vydávání krátkodobých povolení k vjezdu na plochu letiště
Vzhledem ke stále častějšímu nedodržení zásad chování na provozní ploše letiště Mnichovo Hradiště dochází ke změně systému vydávání krátkodobých povolení.
Nadále platí, že zájemce o vstup na plochu si vyjedná povolení v kanceláři provozovatele (budova pod věží, označená písmenem C). Zde bude seznámen s podmínkami pohybu na ploše a bude mu vydáno (zapůjčeno) krátkodobé povolení. Před vydáním povolení složí v kanceláři zálohu ve výši 500,- Kč. Po ukončení činnosti na ploše vrátí povolení zpět do kanceláře a zaplatí poplatek za skutečnou dobu strávenou na ploše letiště (100,- Kč / hod. / vozidlo nebo 200,- Kč / hod. v případě driftování). Složená záloha bude ihned poté vrácena.
Znovu upozorňujeme, že provozovatel letiště průběžně kontroluje pohyb vozidel a osob na provozní ploše a dodržování stanovených pravidel. Při zjištění jejich porušování (vjezd mimo povolené zóny, zanechání nepořádku apod.) je oprávněn složenou zálohu nebo její část zaúčtovat jako náklady na uvedení plochy v předešlý stav.
Na letišti není povolen provoz proudových letounů.
(27.10.2014) Hangárování letadel
Nabízíme hangárování letadel včetně doplňkových služeb.
Podrobnosti na telefonu +420 603 197 336 nebo +420 326 721 973.
(26.10.2014) Vjezd na plochu letiště
Vjezd na letiště je i nadále pouze na základě platného povolení provozovatele!
Povolení můžete získat v kanceláři pod věží v budově C od 08:00 do 16:00 hod. v zimním období a od 09:00 do 17:00 hod. v letním období. Pouze v tomto čase lze na ploše i jezdit. Více informací na telefonních číslech +420 603 197 336, +420 326 721 973 nebo e-mailem info@aero-taxi.cz nebo sluka@aero-taxi.cz. Je vhodné si předem zavolat, zda jsou plochy volné. 
Povolení pro in-line bruslení se z důvodu bezpečnosti bruslařů od dubna 2012 již nevydává.
(1.7.2014) Možnost brigády
Pokud máte platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby a průkaz dispečera AFIS (případně pilotní průkaz), nabízíme možnost brigády, a to celoročně. Podrobnosti na telefonu +420 603 197 336.
(12.5.2014) Změna poskytování letových informací
Od 12.5.2014 dočasně došlo ke změně letištní letové informační služby (AFIS) na službu poskytování informací známému provozu (RADIO), čímž se mění rovněž volací znak na Hradiště RADIO.
(24.2.2014) Změna kmitočtu služby AFIS
Od 24.2.2014 se mění kmitočet služby AFIS na LKMH na

120,400 MHz
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky